Swift 5.5 – Async await

Nová verzia Swift ponúka zaujímavú funkciu na správu asynchronného kódu. Každý, kto už skúšal vývoj metódou asynchronného programovania sa určite stretol s tzv Closures....