Parsovanie JSON

Parsovanie komplexnejších JSON šturktúr do objetov v jazyku Swift bývala celkom „šmakocinka“. Neskôr Apple vydal protocol Codable, ktorý proce neskutočne urýchlil a samotná štruktúra sa vytvárala pomerne jednoducho.

Predstavme si ale, že máme nasledujúci response zo servera:

{
	"count": 82,
	"next": "https://swapi.dev/api/people/?page=2",
	"previous": null,
	"results": [
		{
			"name": "Luke Skywalker",
			"height": "172",
			"mass": "77",
			"hair_color": "blond",
			"skin_color": "fair",
			"eye_color": "blue",
			"birth_year": "19BBY",
			"gender": "male",
			"homeworld": "https://swapi.dev/api/planets/1/",
			"films": [
				"https://swapi.dev/api/films/1/",
				"https://swapi.dev/api/films/2/",
				"https://swapi.dev/api/films/3/",
				"https://swapi.dev/api/films/6/"
			],
			"species": [],
			"vehicles": [
				"https://swapi.dev/api/vehicles/14/",
				"https://swapi.dev/api/vehicles/30/"
			],
			"starships": [
				"https://swapi.dev/api/starships/12/",
				"https://swapi.dev/api/starships/22/"
			],
			"created": "2014-12-09T13:50:51.644000Z",
			"edited": "2014-12-20T21:17:56.891000Z",
			"url": "https://swapi.dev/api/people/1/"
		},
		{
			"name": "C-3PO",
			"height": "167",
			"mass": "75",
			"hair_color": "n/a",
			"skin_color": "gold",
			"eye_color": "yellow",
			"birth_year": "112BBY",
			"gender": "n/a",
			"homeworld": "https://swapi.dev/api/planets/1/",
			"films": [
				"https://swapi.dev/api/films/1/",
				"https://swapi.dev/api/films/2/",
				"https://swapi.dev/api/films/3/",
				"https://swapi.dev/api/films/4/",
				"https://swapi.dev/api/films/5/",
				"https://swapi.dev/api/films/6/"
			],
			"species": [
				"https://swapi.dev/api/species/2/"
			],
			"vehicles": [],
			"starships": [],
			"created": "2014-12-10T15:10:51.357000Z",
			"edited": "2014-12-20T21:17:50.309000Z",
			"url": "https://swapi.dev/api/people/2/"
		},
		{
			"name": "R2-D2",
			"height": "96",
			"mass": "32",
			"hair_color": "n/a",
			"skin_color": "white, blue",
			"eye_color": "red",
			"birth_year": "33BBY",
			"gender": "n/a",
			"homeworld": "https://swapi.dev/api/planets/8/",
			"films": [
				"https://swapi.dev/api/films/1/",
				"https://swapi.dev/api/films/2/",
				"https://swapi.dev/api/films/3/",
				"https://swapi.dev/api/films/4/",
				"https://swapi.dev/api/films/5/",
				"https://swapi.dev/api/films/6/"
			],
			"species": [
				"https://swapi.dev/api/species/2/"
			],
			"vehicles": [],
			"starships": [],
			"created": "2014-12-10T15:11:50.376000Z",
			"edited": "2014-12-20T21:17:50.311000Z",
			"url": "https://swapi.dev/api/people/3/"
		},
		{
			"name": "Darth Vader",
			"height": "202",
			"mass": "136",
			"hair_color": "none",
			"skin_color": "white",
			"eye_color": "yellow",
			"birth_year": "41.9BBY",
			"gender": "male",
			"homeworld": "https://swapi.dev/api/planets/1/",
			"films": [
				"https://swapi.dev/api/films/1/",
				"https://swapi.dev/api/films/2/",
				"https://swapi.dev/api/films/3/",
				"https://swapi.dev/api/films/6/"
			],
			"species": [],
			"vehicles": [],
			"starships": [
				"https://swapi.dev/api/starships/13/"
			],
			"created": "2014-12-10T15:18:20.704000Z",
			"edited": "2014-12-20T21:17:50.313000Z",
			"url": "https://swapi.dev/api/people/4/"
		},
		{
			"name": "Leia Organa",
			"height": "150",
			"mass": "49",
			"hair_color": "brown",
			"skin_color": "light",
			"eye_color": "brown",
			"birth_year": "19BBY",
			"gender": "female",
			"homeworld": "https://swapi.dev/api/planets/2/",
			"films": [
				"https://swapi.dev/api/films/1/",
				"https://swapi.dev/api/films/2/",
				"https://swapi.dev/api/films/3/",
				"https://swapi.dev/api/films/6/"
			],
			"species": [],
			"vehicles": [
				"https://swapi.dev/api/vehicles/30/"
			],
			"starships": [],
			"created": "2014-12-10T15:20:09.791000Z",
			"edited": "2014-12-20T21:17:50.315000Z",
			"url": "https://swapi.dev/api/people/5/"
		},
		{
			"name": "Owen Lars",
			"height": "178",
			"mass": "120",
			"hair_color": "brown, grey",
			"skin_color": "light",
			"eye_color": "blue",
			"birth_year": "52BBY",
			"gender": "male",
			"homeworld": "https://swapi.dev/api/planets/1/",
			"films": [
				"https://swapi.dev/api/films/1/",
				"https://swapi.dev/api/films/5/",
				"https://swapi.dev/api/films/6/"
			],
			"species": [],
			"vehicles": [],
			"starships": [],
			"created": "2014-12-10T15:52:14.024000Z",
			"edited": "2014-12-20T21:17:50.317000Z",
			"url": "https://swapi.dev/api/people/6/"
		},
		{
			"name": "Beru Whitesun lars",
			"height": "165",
			"mass": "75",
			"hair_color": "brown",
			"skin_color": "light",
			"eye_color": "blue",
			"birth_year": "47BBY",
			"gender": "female",
			"homeworld": "https://swapi.dev/api/planets/1/",
			"films": [
				"https://swapi.dev/api/films/1/",
				"https://swapi.dev/api/films/5/",
				"https://swapi.dev/api/films/6/"
			],
			"species": [],
			"vehicles": [],
			"starships": [],
			"created": "2014-12-10T15:53:41.121000Z",
			"edited": "2014-12-20T21:17:50.319000Z",
			"url": "https://swapi.dev/api/people/7/"
		},
		{
			"name": "R5-D4",
			"height": "97",
			"mass": "32",
			"hair_color": "n/a",
			"skin_color": "white, red",
			"eye_color": "red",
			"birth_year": "unknown",
			"gender": "n/a",
			"homeworld": "https://swapi.dev/api/planets/1/",
			"films": [
				"https://swapi.dev/api/films/1/"
			],
			"species": [
				"https://swapi.dev/api/species/2/"
			],
			"vehicles": [],
			"starships": [],
			"created": "2014-12-10T15:57:50.959000Z",
			"edited": "2014-12-20T21:17:50.321000Z",
			"url": "https://swapi.dev/api/people/8/"
		},
		{
			"name": "Biggs Darklighter",
			"height": "183",
			"mass": "84",
			"hair_color": "black",
			"skin_color": "light",
			"eye_color": "brown",
			"birth_year": "24BBY",
			"gender": "male",
			"homeworld": "https://swapi.dev/api/planets/1/",
			"films": [
				"https://swapi.dev/api/films/1/"
			],
			"species": [],
			"vehicles": [],
			"starships": [
				"https://swapi.dev/api/starships/12/"
			],
			"created": "2014-12-10T15:59:50.509000Z",
			"edited": "2014-12-20T21:17:50.323000Z",
			"url": "https://swapi.dev/api/people/9/"
		},
		{
			"name": "Obi-Wan Kenobi",
			"height": "182",
			"mass": "77",
			"hair_color": "auburn, white",
			"skin_color": "fair",
			"eye_color": "blue-gray",
			"birth_year": "57BBY",
			"gender": "male",
			"homeworld": "https://swapi.dev/api/planets/20/",
			"films": [
				"https://swapi.dev/api/films/1/",
				"https://swapi.dev/api/films/2/",
				"https://swapi.dev/api/films/3/",
				"https://swapi.dev/api/films/4/",
				"https://swapi.dev/api/films/5/",
				"https://swapi.dev/api/films/6/"
			],
			"species": [],
			"vehicles": [
				"https://swapi.dev/api/vehicles/38/"
			],
			"starships": [
				"https://swapi.dev/api/starships/48/",
				"https://swapi.dev/api/starships/59/",
				"https://swapi.dev/api/starships/64/",
				"https://swapi.dev/api/starships/65/",
				"https://swapi.dev/api/starships/74/"
			],
			"created": "2014-12-10T16:16:29.192000Z",
			"edited": "2014-12-20T21:17:50.325000Z",
			"url": "https://swapi.dev/api/people/10/"
		}
	]
}

A máme za úlohu vytvoriť model. Štandartný postup zahrnul určite nejaký „zkrášlovač“ kódu, kde by sme response vedeli vizuálne lepšie prečítať a postupne písali štruktúru s potrebnými atribútami.

Malé response pohodička, ale pri väčších sa môže hlava zakrútiť.

Ako si mravčiu prácu automatizovať? Odpoveď je app.quicktype.io.

Táto online utilita ušetrí množstvo času a nervov. Jedine čo stačí je skopírovať a prilepiť JSON response do ľavého textového editora.

import Foundation

// MARK: - Welcome
struct Welcome: Codable {

  let count: Int
  let next: String
  let previous: JSONNull?
  let results: [Result]

}

// MARK: - Result
struct Result: Codable {

  let name, height, mass, hairColor: String
  let skinColor, eyeColor, birthYear: String
  let gender: Gender
  let homeworld: String
  let films, species, vehicles, starships: [String]
  let created, edited: String
  let url: String

  enum CodingKeys: String, CodingKey {
    case name, height, mass
    case hairColor = "hair_color"
    case skinColor = "skin_color"
    case eyeColor = "eye_color"
    case birthYear = "birth_year"
    case gender, homeworld, films, species, vehicles, starships, created, edited, url
  }

}

enum Gender: String, Codable {

  case female = "female"
  case male = "male"
  case nA = "n/a"

}

Výsledok horného responsu okamžite transformuje na štuktúry, ktoré len stačí jemne modifikovať. Výhodou je, že tool dokáže automaticky rozpoznať snake case atribúty a pomocou CodinKey automaticky pretransformovať na CamelCase zápis.

Modelovanie štruktúr nebude viac nočnou morou 🙂

Share

Mohlo by sa Vám tiež páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *