Parsovanie JSON

Parsovanie komplexnejších JSON šturktúr do objetov v jazyku Swift bývala celkom „šmakocinka“. Neskôr Apple vydal protocol Codable, ktorý proce neskutočne urýchlil a samotná štruktúra...